Zastrzeżenia dotyczące witryny internetowej

Wszystkie informacje na tej stronie internetowej - Stronie internetowej - są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnym celu informacyjnym. Witryna nie udziela żadnych gwarancji dotyczących kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znalezionych na tej stronie internetowej (Witryna) są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i / lub szkody w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej można odwiedzać inne strony internetowe, korzystając z hiperłączy do takich stron zewnętrznych. Chociaż staramy się dostarczać tylko wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znalezionych na tych stronach. Właściciele witryn i treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą wystąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł się zepsuć.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej strony internetowej inne witryny mogą mieć inne polityki prywatności i warunki, które są poza naszą kontrolą. Pamiętaj, aby zapoznać się z Polityką prywatności tych witryn, a także ich "Warunkami korzystania z usługi" przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność lub przesłaniem jakichkolwiek informacji.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki.

Aktualizacja

Jeśli zaktualizujemy, poprawimy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj.